Članici in članu smo na razpolago za reševanje vprašanj, povezanih z uveljavljanjem in varstvom pravic iz delovnega razmerja.

Pogodba o zaposlitvi - svetovali vam bomo, ali je vaša pogodba o zaposlitvi, ki jo nameravate podpisati, primerna in skladna s predpisi ter kako v pogajanju z delodajalcem doseči, da bi bila ugodnejša.

Plača, regres, nadomestilo za prehrano, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje - preverili bomo tudi, ali je vaša plača skladna s kolektivno pogodbo, ali ste prejeli regres za letni dopust v ustrezni višini, ali prejemate ustrezno nadomestilo za prehrano med delom in ustrezno povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, ali so vam zagotovljene pravice, ki jih imate v morebitnem postopku prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja, ali so vam zagotovljene pravice iz zdravstenega in pokojninsko invalidskega zavarovanja.

Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja - na podlagi vaših podatkov bomo lahko ocenili, ali so vam kršene pravice iz delovnega razmerja, ter vam nudili pomoč pri uveljavljanju in varstvu teh pravic, tako pri delodajalcu kot v pristojnih ustanovah ter na delovnem in socialnem sodišču.

 

Uradni celoten naziv: ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE REGIJSKA ORGANIZACIJA ZAHODNE SLOVENIJE

Skrajšani naziv: ZSSS REGIJSKA ORGANIZACIJA ZAHODNE SLOVENIJE

Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

Davčna številka SI: 19164637

Matična št.: 5454123000

 

Kontakti:

Pisarna Ljubljana

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

Pisarna Trbovlje

Ulica 1.junija 19, Trbovlje 1420

Pisarna Novo mesto

Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto

Pisarna Ribnica

Škrabčev trg 13, 1310 Ribnica

Pisarna Krško

Cesta krških žrtev 30 8270 Krško

Pisarna Koper

Tominčeva ulica 7, 6000 Koper

Pisarna Brežice

Trg izgnancev 12 a, 8250 Brežice

Pisarna Sežana

Partizanska 15, 6210 Sežana

Pisarna Ribnica

Škrabčev trg 13, 1310 Ribnica

Pisarna Nova Gorica

Kidričeva ulica 9 5000 Nova Gorica