Če niste uporabnik eDavkov, vam podatke o plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, lahko pridobimo na ZSSS. Oglasite se v najbližji sindikalni pisarni Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer boste podpisali pooblastilo za razkritje I-REK-a. Sindikalist ga nato pošlje na FURS in v roku dveh dni ima na vpogled dejanska vplačila vaših prispevkov, o katerih vas obvesti.

Pooblastilo je na voljo na tem naslovu -->edavki.durs.si/<--