ZZZS omogoča preverjanje podatkov o urejenosti zdravstvenega zavarovanja s pošiljanjem SMS sporočila. To vam omogoča, da hitro in enostavno preverite urejenost svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Še posebej je to pomembno pred obiskom zdravnika ali na primer lekarne; prav tako pa je to dobrodošlo za aktivne zavarovance, ki pogosteje spreminjate svoj status ali zaposlitev, kar je v današnjem času, zaradi različnih oblik dela, zelo pogosto.

Če niste uporabnik eDavkov, vam podatke o plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, lahko pridobimo na ZSSS. Oglasite se v najbližji sindikalni pisarni Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer boste podpisali pooblastilo za razkritje I-REK-a. Sindikalist ga nato pošlje na FURS in v roku dveh dni ima na vpogled dejanska vplačila vaših prispevkov, o katerih vas obvesti.

Pooblastilo je na voljo na tem naslovu -->edavki.durs.si/<--

 

Pisarna Ljubljana

Parmova ulica 51, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/3000 100
Telefon: 01/3000 110
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 064 22 44 66

Pisarna Trbovlje

Ulica 1.junija 19, Trbovlje 1420

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 01/3000 100

Pisarna Novo mesto

Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto

Telefon: 07/33-75-810
Fax.: 07/33-75-821
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 041 375 768

Pisarna Ribnica

Škrabčev trg 13, 1310 Ribnica

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 01/3000 100

Pisarna Postojna

Kolodvorska 5b, 6230 Postojna

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 01/3000 100

 

Pisarna Sežana

Partizanska 15, 6210 Sežana

Telefon: 01/3000 100
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pisarna Brežice

Trg izgnancev 12 a 8250 Brežice

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 031 386 852

 

Pisarna Krško

Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško

Telefon: 07/33-75-828
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 031 386 852
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 041 717 788

Pisarna Nova Gorica

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 041 925 354
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
tel: 01 3000 100, 064 250 853

 

Pisarna Črnomelj

Zadružna 33 8340 Črnomelj

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 041 375 768

Pisarna Koper

Tominčeva ulica 7, 6000 Koper

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 051 629 545
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
GSM: 041 925 354

 

e-Pisarna

naslov: sindikat-zsss.si

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaradi vremenskih razmer v preteklih dneh marsikateri delavec kljub svoji želji ni mogel prispeti na delo, nekateri pa svojega dela niso mogli opravljati zaradi pomanjkanja električne energije ali zaradi drugih razlogov. Kako ravnati v primeru izostanka z dela zaradi vremenske ujme?

Delavec je v skadu z Zakonom o delovnih razmerjih dolžan opravljati delo, za katerega se je dogovoril v pogodbi o zaposlitvi v času in na kraju, ki sta določena za opravljanje dela. Od tega pravila so seveda določene izjeme, med njimi tudi vsem dobro poznana bolniška odsotnost. V ZDR-1 so določeni različni razlogi na podlagi katerih lahko delavec izostane iz dela, osredotočili se bomo le na tiste, ki so relevantni v primeru nedavnih vremenskih dogodkov.

Ali sistem individualnih REK-ov omogoča vpogled tudi dlje v preteklost, kot le do 1.7.2008, odkar so poslali obvezni?

Plačniki davka so davčnemu organu podatke iz obračuna davčnega odtegljaja po posameznem davčnem zavezancu o dohodkih ter o odtegnjenih davkih in prispevkih voditi od 1. 7. 2008 naprej, kot to določa 407. člen ZDavP-2. Do tega datuma davčni organ z obravnavanimi podatki ne razpolaga in jih davčnemu zavezancu-fizični osebi ne more razkriti.

Kaj lahko Janez Novak naredi, če/ko ugotovi, da delodajalec dejansko ni vplačeval socialnih prispevkov, k čemur je obvezan?

V postopku nadzora obračuna davčnih odtegljajev (OBRAZEC REK) se primerjajo predloženi REK obrazci, s podatki iz registra davčnih zavezancev in podatki o izvršenih izplačilih iz transakcijskega računa, ki jih DURS-u posredujejo izvajalci plačilnega prometa. Če se ugotovi, da ima davčni zavezanec zaposlene in ni predložil obrazca REK, se ga pozove za predložitev obračuna. Enako se ravna v primeru, ko obračuna ni, davčni zavezanec pa je izplačal plačo iz transakcijskega računa. Če zavezanec poda izjavo, da plače ni izplačal, davčni organ obvesti inšpektorat za delo. Če je plača bila izplačana, se zavezancu predlaga, da naknadno predloži obrazec REK kot samoprijavo. Če zavezanec tega ne stori, se začne postopek odmere davkov in prispevkov in se izreče sankcija v skladu z Zakonom o prekrških.

POPRAVLJAMO predhodno obvestilo glede novosti v zvezi z očetovskim dopustom, ki jo prinaša novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatnih 5. dni plačanega očetovskega dopusta podalo novo razlago.

S 1. januarjem 2016 so tako do dodatnih 5. dni plačanega očetovskega dopusta upravičeni tisti očetje,ki:

  • imajo otroka, ki na dan oddaje vloge pri Centru za socialno delo še ni dopolnil 3. leta starosti,
  • niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta oziroma pravico do neplačanega očetovskega dopusta lahko še zahtevajo z vlogo.

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se je sedaj delno preoblikovala v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.