V prvi številki Delavske enotnosti z dne 13.01.2022, lahko preberete več o:

  • Podčrtano – Virus politike
  • PKP 10 – Deseti paket nejevolje
  • Neodgovorna zloraba javne besede

Podčrtano – Virus politike

Teme za prvi letošnji uvodnik ni bilo težko izbrati, čeprav jih je toliko, da misli pokajo po šivih. Kot prva se nam vsiljujeta virus in politika, povezano in vsak zase, saj sta ravno to dve družbeni stvarnosti, ki sta na s tudi najbolj zaposlovali zadnji dve leti. Hkrati smo se obojega preobjedli in si povečini želimo drugačnih tem.

Leto, ki smo ga začeli živeti, in upamo, ne samo preživljati, že imenujemo super volilno leto. Naj se sliši še tako klišejsko, bomo izbirali mi in ja, vsak glas bo štel. Seveda, politika je pogosto podla in nizkotna igra prestolov, kar pa še zdaleč ne pomeni, da so vse in vsi, ki se v njej angažirajo, enaki. Če bomo mislili tako in se izogibali svojega dela odgovornosti, i ga imamo kot volivke in volivci, se nam kaj lahko na vrhovih spet zaredijo tiste in tisti, ki bod delali le zase in ne za nas, porivali naprej svoje in rušili namesto gradili. Tega smo imeli v letu, ki je minilo, že dovolj in ne potrebujemo nadaljevanja.

Državo je potrebno normalizirati in (pre)živeti z virusom bolezni in politike.

In nenazadnje, v letu 2022 bo tudi v ZSSS kongres in na njem volitve, predvsem pa je  to čas za razmislek o poteh in smereh delovanja naše organizacije.

To je tudi leto, v katerem naše glasilo praznuje 80 let svojega obstoja. Po malem bomo to obletnico čez vse leto izkoristili za to, da opozorimo na pomembne mejnike sindikalnega gibanja in našega časopisa, ter skozi to prizmo pogledali na nekatera pomembna vprašanja.

Berite, da boste vedeli!

PKP 10 – Deseti paket nejevolje

V veljavi je že deseti paket interventnih ukrepov. Tudi vanj je vlada zapisala nekaj spornih določil, ki bodo verjetno spet izpodbijana na ustavnem sodišču. Najbolj buri duhove to, da so začasno, do 31. decembra 2022, odstopili od splošne ureditve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in izključno za zdravnike in zobozdravnike odpravili trenutno omejitev najvišjega plačnega razreda, ki zanj ene bi bil več 57., temveč 63. plačilni razred.

Neodgovorna zloraba javne besede

Pet sindikalnih central, med njimi tudi ZSSS, je sredi decembra odločno reagiralo na besede poslanca vladne SDS, ki je na redni seji državnega zbora ravnanje sindikalistov, nevladnih organizacij, novinarjev, sodstva označil za mafijsko, torej teroristično in kriminalno.

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na seji državnega zbor 14. decembra 2021 namreč izjavil: »Takšnega delovanja (mafijskega) pa ne moremo pripisovati le levim političnim silam, temveč tudi njihovim satelitom, kot so nekatere nevladne organizacije, sodstvo ter pretežni del novinarstva in večina sindikatov. (…) Mafijsko j etudi obnašanje nekaterih sindikatov. Ko sedanja vlada želi spremeniti davčno zakonodajo, op kateri bi vsi imeli višjo plačo, so proti. Razumi, kdor more.«

»Gre za izjemno hude obtožbe, ki jih je poslanec izrekel brez vsakršnega argumenta ali dokazov, ki bi njegovo trditev potrjevali in ki v stvarnosti seveda nimajo nikakršne podlaga,« so prepričani sindikati, ki so izrazili zaskrbljenost zaradi »neodgovorne (zlo) rabe javne besede – še zlasti ko gre za Državni zbor RS -, ko je, če to le pride prav, očitno dopustno izreči vse«. Pri tem so ugotovili, da »poslanec Krivec sicer, ko gre za raven komunikacije, žaljivosti in sovražnosti, žal ni osamljen. Prav zaradi ohranitve odgovornosti do javno izrečenega ob lahkotnih obtožbah poslanca ni mogoče zgolj zamahniti z roko in se obrniti stran«.

Branimir Štrukelj (KSJS), Lidija Jerkič (ZSSS), Jakob Počivavšek (KSS Pergam), Peter Majcen (KS 90) in Evelin Vesenjak (KNSS) so skupaj javno zavrnili besednjak in neodgovorno blatenje, ki zastruplja javni prostor in ki je razlog za to, da o ravni diskurza in sovražnosti v družbi v Sloveniji danes razpravlja in o resoluciji na to temo glasuje celo Evropski parlament.

Vzrok je nasprotovanje davčni reformi

»Poslanec Danijel Krivec je mafijsko, kriminalno in teroristično delovanje sindikatov še posebej konkretiziral in ga našel v zavračanju višjih plač, ki nam ga je mimogrede pripisal. Sindikati zvišanju plač ne nasprotujemo – smo proti temu, da se z davčno zakonodajo najbolj zvišujejo prejemki najbogatejših, da se za najbolj bogate nižajo davčna stopnja in davki na kapitalske dobičke. In resno nas skrbi, kaj posledično znižanje pritoka sredstev v proračun pomeni za javno šolstvo, socialo, kulturo, pokojnine, za zdravstvo, za dolgotrajno oskrbo državljank in državljanov ter za položaj zaposlenih v javnem sektorju. Poslanec Krivec ima pravico do cenene demagogije o zvišanju neto plač, ki sicer podcenjuje zdravo pamet zaposlenih, lahko poskuša zavajati zaposlene o stališčih sindikatov, lahko jih poskuša očrniti pri zaposlenih, nima pa nikakršne pravice, da nam zaradi stališč, ki so legitimna, demokratično oblikovana, a drugačna od stališč njegove stranke, pripisuje mafijsko delovanje, torej kriminalno in terorizem,« so še v izjavi zapisali sindikati, ki pričakujejo najmanj opravičilo poslanca, in dodali, da bodo v bodoče zoper takšne in podobne izjave uporabili tudi pravna sredstva.

Podpisana je tudi kolektivna pogodba za poštne in kurirske storitve

Za SDPZ je bilo leto 2021 izredno plodno. V veliko podjetjih je prišlo do novih, za delavce ugodnejših dogovorov, sklenjene so bile nove kolektivne pogodbe, tako na podjetniških kot tudi na panožnih ravneh. Da je do tega prišlo, gre zahvala požrtvovalnim pogajalcem, vztrajnim sindikalnim zaupnikom in aktivnim članom sindikata, ki so zahtevali od delodajalca več in bolje. Zahvala gre tudi kakovostni strokovni pododbori ZSSS.