Učenje za spremembe?

V tematski številki podrobno pišemo o vseživljenjskem sindikalnem učenju, socialnem dialogu, uporabnih praktičnih orodjih za sindikalne zaupnice in zaupnike ter še o marsičem pomembnem, kar je zadnjih letih nastalo v okviru iztekajočega se projekta ZSSS »Za krepitev socialnega dialoga«.

Šteje osebni angažma, radovednost, želja, potreba po novem znanju, idejah, veščinah, a je pri tem treba imeti v mislih tudi družbena, ekonomska, razredna razmerja moči, ki določajo naša življenja, oziroma to, kako nastajajo ter kako jih velja razumeti. Šele potem jih lahko tudi spremenimo.

ZSSS od decembra 2017 izvaja projekt »Za krepitev socialnega dialoga«. Projekt sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Partner v projektu, ki traja do 30. septembra letos, je Združenje delodajalcev Slovenije.

Z aktivnostmi smo želeli opolnomočiti zaposlene v ZSSS, sindikalne zaupnike ter članstvo – delavke in delavce. Izvedli smo analizo stanja na področju razširjenosti in pokritosti s kolektivnimi pogodbami v Sloveniji, vzpostavili in programirali e-bazo kolektivnih pogodb in pripravili posebno aplikacijo, prilagojeno za mobilne naprave.

Sindikalna akademija pa bo še naprej namenjena aktualnim vprašanjem s področij delovnega prava, ekonomije, socialne, varnosti in zdravja pri delu, sindikalnega vodenja in organiziranja delavcev. Dodajali bomo tudi nekaj novih aktualnih tem, vsekakor pa smo na voljo tudi za posvet glede izobraževalne poti posameznika.

Delavska 16 tematska 2021 web

»Vseživljenjsko učenje je najbolj pomembno za nas same. V nas spodbuja samozavest, dela nas bolj samostojne, dela nas kritične do družbe in do dogajanja v njej, posebej pa nas bogati. Dela nas bolj konkurenčne, daje nam možnost, da sami izbiramo službo in ne da službe izbirajo nas, dela nas pogumne in nam izpolnjuje življenje. Vseživljenjsko učenje ni učenje, kot ga poznamo iz osnovne ali morda srednje šole. Pri vseživljenjskem učenju se učimo tistega znanj, ki nas zanima, za katero imamo sami interes, pa ne samo znanja iz knjig, temveč tudi različnih spretnosti. To je proces, ki ga bomo potrebovali vse življenje, zaradi katerega bomo na koncu zadovoljni mi sami. Lotimo se torej vseživljenjskega učenja.«

Nagovor Lidije Jerkić, predsednice ZSSS, ob Tednih vseživljenjskega učenja