Izdana je nova 12. številka Delavske enotnosti, z dne 24.06.2021, v kateri objavljamo naslednje vsebine:

  • Kam je priplula Slovenija v 30 letih...
  • Lidija Jerkič ponovno izvoljena na SKEI kongresu...
  • Nova kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti...
  • Obraz sindikata – Aleš Gostiša...
  • Referendum o Vodah

 

Kam je priplula Slovenija v 30 letih?Delavska 12 2021

Ob osamosvojitvi smo bili složni. Želeli smo svojo državo, verjeli smo, da izpolnjujemo narodove najvišje želje, verjeli smo, da odhajamo iz države, ki nam ni več ustrezala, v državo, ki bo drugačna. V kateri bo temeljni način odločanja demokracija, spoštovanje delitve oblasti, vladavina prava in usklajeno iskanje rešitev ter skupnih, dolgoročnih ciljev. Udeležence takratnih dogajanj, torej vse, ki smo takrat glasovali za svobodno in neodvisno Slovenijo, svojo državo, je vodila trdna volja in prepričanost, da bomo z ustanovitvijo svoje države zaživeli mnogo bolje.

Vznesenost ni trajala dolgo in le nekateri skupni cilji, kot je vstop v EU ali prevzem evra, so nas še občasno povezali. Vsako leto pa je bil razkorak med mi in vi večji, sodelovanje manjše, skupno dobro manj pomembno, biti »prav« pa bolj. Iz državice dveh milijonov državljanov smo postali deželica na milijone osebnih interesov, ki se ne znamo iti države. naša država po 30 letih postaja vse bolj podobna tisti, ki smo jo zapustili. Zato je razočaranje veliko.

Ne najdemo načina, kako določiti skupno smer in se zanjo tudi zavzeti. ni skupne predstave o tem, zakaj državo imamo, ni skupne strategije o tem, kam hočemo. Plujemo kot barka brez krmila, kamor jo nosi veter ali tok. Enkrat v eno, drugič v drugo smer. tudi ob zadnjih razpravah o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost smo lahko (zgolj) opazovali isto. Samo eni vedo, kaj je za vse dobro, in samo eni bodo tisti, ki bodo pri tem tudi participirali. Grenkoba ostalih ob takih rabotah se izraža v nezadovoljstvu in na ulicah. Soglasje in dialog sta problem že dolgo. iskanje skupnega cilja je dialog. Dialog ni govor enega in poslušanje drugega. Tudi socialni dialog, ko ideja iskanja širokega kompromisa o najpomembnejših odločitvah, je zgolj relikt preteklosti. Torej se vračamo na ulice.

V obdobju 30 let nismo razvili ne demokratične, ne pravne kulture, nosilci funkcij, ki bi morali prvi spoštovati državo je ne. Zakoni ne veljajo samo za državljane, ampak najprej za vlade. Ni dovolj, da si izvoljen na demokratičnih volitvah tudi po tem potrebujemo demokracijo. Politika ni politikanstvo, kar gledamo vedno pogosteje, in ne prisvajanje za lastne žepe. je upravljanje države in ne njeno uzurpiranje in spreminjanje po lastni podobi. Ni ščuvanje, kar politika dela, temveč večno animiranje za sodelovanje, za uravnotežen razvoj in skrb za vse, ne le kapital.

Polarizacija, kot jo imamo danes, je večja, kot je bila ob osamosvojitvi, volje po dialogu pa nič več. Zgolj trdoživosti slovenskega življa lahko pripisujemo, da še nismo propadli na celi črti. Slovenski narod se je znašel in preživel, ne glede na oblast ali kljub njej. In danes dela prav to.

Smo na dobri poti. Žal na dobri poti razgradnje pravne in socialne države. Volitve so blizu, zato se potrudimo. Morda bo zadnja priložnost.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

 
Na 8. kongresu SKEI je 78 delegatk in delegatov za predsednico ponovno izvolilo Lidijo Jerkič

Udeleženci so potrdili tudi resolucijo o digitalizaciji, delu z mladimi in o varnem ter zdravem delu, podeljenih pa je bilo tudi več sindikalnih odličij.

 

Nova KP Komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Socialni partnerji, na delavski strani seveda tudi naš Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, so po uspešnem zaključku pogajanj podpisali novo kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.

 
Obraz sindikata – Aleš Gostiša – predsednik SDTS v družbi Merkur

Obraz sindikata je: Najprej mora imeti sindikalist socialni čut. Vidiš. da je slabo in je veliko možnosti to izboljšati. Pri delu v sindikalni organizaciji se moraš zavedati, da delaš, da bi bilo bolje drugim, vsem nam.

Zakaj biti sindikalno aktiven: V trgovski dejavnosti  so poklici čisto razvrednoteni. Bistvo vsega je postalo ustvariti čim več dobička, a zmeraj za lastnike, za tiste, ki imajo že sedaj veliko bogastva. Vse gradijo na plečih delavcev. Mene to moti, da se na naših žuljih nekdo dobro preživlja, tega pa ni pripravljen deliti.

Že miselnost v javnosti je treba spremeniti, da sindikat ni nekaj iz prejšnjih časov. Brez sindikata bi bili v veliko slabšem položaju, kot smo, pa še zdaj je slabo. pojedli bi nas. Sploh si ne znam predstavljati kako bi bilo, če minimalna plača na bi bila določena, praktično ne bi bilo dna. Slovenci se težko povežemo, da bi s skupnimi močmi nekaj spremenili.

 

Enajstega julija bo referendum, s katerim lahko zavrnemo škodljive spremembe zakona o vodah. S tem bomo ohranili naravo in demokracijo ter omogočili, da pitna voda ne bo predmet interesov kapitala in politike, ampak bo ohranjena v dobro ljudi.

Jana