V sedmi številki Delavske enotnosti z dne 8.4.2021, lahko preberete več o:

  • Podčrtano – Nasedli smo globalno,
  • pospešek razvoja Slovenije k proizvodnji z višjo dodano vrednostjo,
  • bogatenje posameznikov na račun pravic ostalih,
  • konstantni potencialni konflikt,
  • elektronska baza kolektivnih pogodb,
  • v EU za krepitev socialnega dialoga,
  • obrazi sindikata – Mojca Medved – Hoteli Bernardin

Delavska 07 2021

 

Podčrtano – Nasedli smo globalno

Svet je globalna vas, v kateri na prvi vtis še tako osamljeni dogodki tako ali drugače vplivajo na vse nas.

Vse bolj smo globalno soodvisni ne le s pretokom blaga, storitev, kapitala in ljudi, kar so osnovni postulati naše skupne EU, ampak tudi pri komunikacijski in siceršnji povezljivosti. Praktično v vsakem trenutku se lahko povežemo z veliko deli sveta, čeprav je sivih li še velik in so iz mreže informacij in komunikacij izključeni še mnogi, ki jih to pritiska v kulturno in družbeno izolacijo, tudi v revščino.

To, da smo povezani, je dejstvo, kako s tem živimo in kako se soočamo s prednostmi in posledicami, pa je druga zgodba.

Zdi se sicer, da imamo koristi od povezanega sveta vsi, a nesporno je, da jih imajo nekateri še posebej veliko. Zlasti so to predstavniki kapitala.

Za vse potrebujemo družbeni dogovor. potrebujemo širok konsenz o tem, kaj želimo in kakšni so naši cilji. Da bi ga dosegli, moramo najprej (znova) vzpostaviti socialni in civilnodružbeni dialog, zlasti pa medsebojno spoštovanje vseh, ki v njem sodelujemo. Za zdaj se sindikalni pozivi, naj se to zgodi, odbijajo od gluhih ušes. Verjetno je treba kakšna ušesa preprosto očistiti nesnage.

Mednarodno – V EU za krepitev socialnega dialoga

V marcu se je tripartitnega socialnega vrha EU udeležila tudi predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Na vrhu so bili tudi najvišji predstavniki iz političnih, sindikalnih in delodajalskih vrst.

 

Strmoglavljenje socialnega dialoga pri nas

Medtem ko se v EU socialni dialog krepi in poudarja njegov pomen, pri nas pod Janševo vlado lahko govorimo o povsem nasprotnih trendih. V razpravi je Lidija Jerkič opozorila, da je v zadnjem letu boja z novim koronavirusom v Sloveniji socialni dialog strmo padel. »Za nami je leto boja z nevidnim sovražnikom, ki smo se ga v Sloveniji lotili primerljivo z drugimi evropskimi državami. Tisto, kar je v Sloveniji neprimerljivo, je strm padec socialnega dialoga. Sprejeta je bila vrsta zakonskih ukrepov, iz zakon v zakon z manjšim vključevanjem sindikatov. Sindikati smo iz priprav zakonov, ki posegajo v socialni in ekonomski položaj delavcev, izključeni. o zakonodaji smo sindikat občasno sicer obveščeni, vendar za nazaj, ko so zakoni že v parlamentu, ESS pa deluje zgolj kot alibi za vlado, ki to šteje za socialni dialog,« je uvodoma opozorila predsednica ZSSS in dodala, da so o dogajanju obvestili tudi Evropsko komisijo in Evropsko konfederacijo sindikatov: »Vsem vam se zahvaljujem za hiter odziv. Na žalost pa se aktivna udeležba v Sloveniji še vedno ne izvaja v skladu s pravili,« je še opozorila.

 

Obrazi sindikata – Mojca Medved – Hoteli Bernardin

Najboljši dosežki so tisti, ko lahko pomagamo pomoči potrebnemu sodelavcu po najboljših močeh in mu tako olajšamo grde preizkušnje, v katerih se znajde. Vesela sem, ko lahko pripomorem k daljšemu obdobju zaposlitve ali celo zaposlitvi za nedoločen čas, ali pa celo takrat, ko za kakšen prekršek delavca izpogajamo milejšo kazen.

Prav epidemija je evidentno pokazala, da smo v družbah z organiziranimi sindikati pravočasno preprečili izigravanje interventne zakonodaje in preprečili dodatna odpuščanja zaposlenih.

Sindikalist mora biti vedno pozitiven, delaven in jasnih misli. Z osebnim vzgledom, z opominjanjem na človečnost, pravičnost. Ne sme mu biti najpomembnejše lastno udobje ali korist. Absolutno mora imeti zmožnost empatije, sposobnost vživetja v čustva druge osebe, sodelavca, znanca, soseda. To nas včasih edino ločuje od živali a žal ne vedno.