V novi številki Delavske enotnosti št. 9 z dne 09.05.2019 pišemo o:

  • Podčrtano – Tam daleč, a tako blizu
  • Delavski praznik v znamenju treh osmic
  • Varnost in zdravje pri delu
  • Obrazi sindikata – Damjan Kostanjevec

Delavska 9 2019 

Podčrtano – Tam daleč, a tako blizu
Pomislimo nase in premislimo, kdo bi nas najbolje zastopal. Tam daleč. In tako blizu.

Delavski praznik v znamenju treh osmic
Prvomajska praznovanja, ki so jih tudi letos pripravili sodelavci ZSSS po vsej Sloveniji, so poleg kresov, glasbe, mlajev in zabave prinesla zlasti zavedanje, da se boj za delavske pravice nikoli ne konča. V ospredju je bilo opozarjanje govork in govorcev na pomen boja za t. i. tri osmice, ki postaja spet vse bolj nujen, saj so naši delovniki vse daljši, in to na račun počitka in prostega časa. Več kot 130 let stara zahteva, ki je zaznamovala upor delavcev v Chichagu leta 1886, zaradi katerega tudi praznujemo delavcki praznik, je tako zopet zaživela. Danes se torej znova borimo za osemurni delovnik, ki je bil pri nas uzakonjen že konec leta 1918.

Varnost in zdravje pri delu
Ob 28. aprilu, svetovnemu dnevu varnosti in zdravja pri delu ter hkrati tudi mednarodnem sindikalnem spominskem dnevu na umrle zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni, je ZSSS pregledala uradno statistiko o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v Sloveniji v letu 2018 in analizirala, kateri sitemski ukrepi so potrebni za za njihovo preprečevanje. Pristojne pa je pozvala, naj na tem področju sprejmejo ukrepe, da bodo delavci lahko bolje zaščiteni in da bodo sploh lahko prišli do svojih pravic.

Obrazi sindikata – Damjan Kostanjevec
Tokratni obraz sindikata je 36-letni Damjan Kostanjevec, ki je lani postal predsednik sindikata Skei Eti Izlake. Kot pravi, se je po sili razmer leta 2010 preselil v Trbovlje, čeprav je doma iz Zagorja. Glede na njegova leta ga v sindikalnih vodah čaka še veliko izzivov, zato zagotovo še ni rekel zadnje besede.

Če nisi aktiven, ne bo nihče namesto tebe. Skupaj z organizacijo lahko nekaj narediš tudi zase. Če bo vsak delal samo zase, se ne bo nič spremenilo. Zato je zelo pomembno vključevanje v sindikate.

Obraz sindikata je pozitivna oseba, ki je pripravljena narediti več v smeri sindikalnega dela in ji ne zmanjka motivacije, poleg obveznega dela.