Agencijsko delo oziroma kakorkoli ga že poimenujemo, je izjemno prekarna, negotova, nestabilna oblika dela, ki je le redko v interesu delavca ali delavke. Ni nobene logične, racionalne razlage, da bi se posameznik rajši zaposlil kot agencijski delavec namesto kor redno zaposleni, če ne bi bil v to prisiljen.

Najbolj pogodsti razlog za uveljavitev agencijskega dela je poudarjena njegova prožna narava, saj naj bi delodajalcem v času tržnih nihanj omogočalo hitro prilagajanje na trgu dela. Podjetja naj bi enostavno želele del poslovanja ohraniti prožen. Pogosto se tudi zgodi, da določeno podjetje nima svojega kadrovskega oddeleka in prepusti agenciji kadrovanje, zaposlovanje, obračun plač in podobno. Strošek agencijskega dela je namreč praviloma zabeležen kot strošek storitve in ne strošek dela, kar podjetja manj stane.

Število agencijski delavcev pri uporabniki ne sme presegati 25 odstotkov zaposlenih delavcev pri uporabniku. Morebitne izjeme lahko določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti, iz omen jene številke pa so izvzeti delavci, ki so pri agenciji zaposleni za nedoločen čas. Omejitev ne velja za manjše delodajalce, ki zposlujejo deset ali manj delavcev.

Delavska 2tematska 2019Do kršitev v praksi prihaja pri podaljševanju pogodb za določen čas prek obdobja dveh let tako, da podjetje, v katerem delavec opravlja delo, v okviru druge agencije najame istega delavca. Problem pa je tudi veriženje kratkotrajnih pogodbo za zaposlitev za določen čas, ki trajaja na primer en mesec. Čeprav zakonodaja tega ne omejuje, je za delavca čakanje, da izve, ali bo njegova pogodba podaljšana, izjemno stresno in mučno.

Spremembe ureditve leta 2013 so ustvarile "luknjo" pri zaposlitvah za nedoločen čas za manj kakor eno leto, ki je postala "stroškovno" privlačna za agencije, opozraja raziskovalka Maja Breznik. Takrat se je s pravico do odpravnine okrepilo varstvo zaposlenih za določen čas, do katere pa zapolseni za nedoločen čas niso upravičeni, če delajo manj kot eno leto. Tako se agencijskemu delavcu, zaposlenemu za nedloločen čas vendar za manj kot eno elto, utegne zgoditi, da zaradi nespoštovanja zakonodaje od agencije ne dobi nadomestila za čakanje na delo, ob odpovedi delovnega razmerja ne dobi odpravnine, prav tako ne nadomestila za brezposelnost, če je zaposlen za prekratek čas.