V novi številki Delavske enotnosti z dne 21.2.2019 pišemo o:

  • Revni zaposleni ni zakaj delo že dolgo ni le privilegij,
  • obrazi sindikata - Dragan Stanković - sindikat ljubljanske upravne enote,
  • intervju - Breda Črnčec, generalna sekretark Sindikata GIT Slovenije,
  • projekt Za krepitev socialnega dialoga,
  • spletna anketa ZSSS o nekaterih predlogih za naslednjo pokojninsko reformo.

 

Delavska 4 2019Pred dobrim desetletjem se je v teoriji družbe začel uporabljati izraz "revni zaposleni", a šele potem, ko je to v praksi že postal vsakdan tistih, ki zaslužijo mnogo manj, kot potrebujejo za dostojno življenje in ne le pre-življanje dneva za dnevom. Če je pred tem še veljalo, da ljudi pred revščino in socialno izključenostjo varuje delo, je to z razgradnjo socialne države in zlasti z vzponom neoliberalne ideologije, ki posameznike prepričuje, da so sami odgovorni za vse svoje tegobe in da si lahko pomagajo le sami, postalo popolnoma drugače.

Ob velikih zgodbah se zdijo lokalni sindikalni boji za boljši kos kruha pogosto obrobni. Pa niso. Brez njih bi bil kruh še tanjši. Poleg tega v Sloveniji težko govorimo o tem, da bi si lahko z dvema ali več službami kdo popravljal svoj položaj; v Sloveniji je namreč problem tudi to, da delavci preprosto ne morejo uskladiti svojih življenj že z eno službo, saj lahko ta zaradi nadur in dodatnih obremenitev izčrpa iz njih vso energijo. To vedo tudi na pošti, v zaporih, v zdravstvu in še marsikaterem industrijskem ali storitvenem profitnem centru. Tistim z vrha lestvice je namreč v obraz priletela kepa, ki so jo dolgo sami valili in je postala neobvladljiva. Zdaj požirajo posledice. Delavcev za tako izčrpavajoče ne ravno zgledno plačane službe ne dobijo več, tisti, ki so jim ostali, pa zbolevajo in tudi stavkajo. Delo že dolgo ni le privilegij.

 

Obrazi sindikata - Dragan Stanković - sindikat ljubljanske upravne enote
Menim, da mora biti sodoben sindikat vedno usmerjen v reševanje konkretnih težav tako na ravni posmeznika kot na ravni delovnega kolektiva. V tem smislu po mojem mnenju tudi ne bi škodovalo več sindikalnega ali celo političnega aktivizma.

 

Intervju - Breda Črnčec, generalna sekretark Sindikata GIT Slovenije
Je izkušena sindikalistka, ki se je kalila v mnogih sindikalnih akcijah. Mi smo ji slab mesec po prevzemu funkcije generalne sekretarka zastavili nekaj vprašanj. Njeni odgovori pričajo, da v dejavnosti gostinstva in turizma vidi veliko težav pa tudi rešitev.

 

Projekt Za krepitev socialnega dialoga
S projektom ZKSD, ki bo trajal do jeseni leta 2021, in z združenjem delodajalcev kot parnerjem skuša ZSSS izboljšati usposobljenost za učinkovitejši socialni dialog, zlasti s poudarjanjem poznavanja ter uveljavljanja pravic na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja.

Vabljeni k izpolnitvi spletne ankete ZSSS o nekaterih predlogih za naslednjo pokojninsko reformo.