V 3. številki Delavske enotnosti lahko preberete:

  • Podčrtano - Redek zrak
  • Kultura naj (še ne) gre na trg!
  • Obrazi sindikata - Miloš Radič - predsednik sindikata PE poštnologističnega centra Ljubljana
  • Intervju - Steklarna Hrastnik - Ivan Kovačič, predsednik sindikata

Razlogov za pesimizem torej ni več, mi čutimo, da rastemo, se razvijamo, da gremo naprej in da se vlaga v ljudi, da smo vsi skupaj dobro sprejeti.

 

Podčrtano - Redek zrak
Trhle so deske kulturnega odra tudi zaradi tistih, ki o njih odločajo. Kultura vsekakor ni enostaven ministrski resor, saj vsebuje raznorodne dejavnosti, ki vsaka zase zahteva veliko nege in pozornosti, seveda pa tudi denarja, ki ga za kulturo (pač?) vedno zmanjka. Nekultura je v naši podalpski idili na pohodku toliko in bo tako dolgo, kolikor jo bomo tolerirali, v delovnem okolju, na cesti, v družbenih omrežjih, medijih, doma.

 

Kultura naj (še ne) gre na trg!
Mitja Šuštar, predsednik Sindikata kulture in narave Slovenije - Glosa
Ne razumem, zakaj bi morala kultura kar tako na trg oziroma kaj to sploh pomeni, razen tega, da gre za znane težnje po zmanjševanju ali ukinjanju mreže javnih zavodov. Poleg znanih dejstev, da ima kultura pri nas državotvorni pomen, da nas je kultura kot narod izoblikovala, da smo z njeno pomočjo stali in obstali, v našem sindikatu menimo, da kultura preprosto mora ostati v javnem interesu in da mora biti po sprejemljivih cenah javno dostopna vsem.

 

Obrazi sindikata - Miloš Radič - predsednik sindikata PE poštnologističnega centra Ljubljana
Najbolj sem ponosen, da nam je uspelo dvigniti najnižje bruto osnovne plače. Lani smo namreč dosegli zvišanje bruto osnovne plač v vseh tarifnih razredih, največji odsotek tistim v najnižjih tarifnih razredih. Upoštevamo mnenje članov sindikata in zaenkrat korektno sodelujemo z vodstvom poslovne enote, poštnologističnega centra in invalidskega podjetja. Članom sindikata sem vedno dostopen. Ko sem sprejel funkcijo predsednika, se nisem dobesedno zavedal, kaj pomeni biti predsednik, a sem se veliko naučil. Veseli me, da sem lahko marsikomu pomagal. Skrb za druge me drži aktivnega. Za sindikalista ni pavze. Vseskozi moraš biti aktiven, se moraš boriti. Pravi sindikalist mora biti najprej korekten in iskren, pripravljen poslušati in pripravljen tudi sprejeti kritiko in delati na podlagi kritik, dobrih predlogov in nasvetov članov sindikata.

 

Intervju - Steklarna Hrastnik - Ivan Kovačič, predsednik sindikata
Prve večje spremembe so se začele pred devetimi leti, ko je vodstvo začelo zares vlagati v ljudi, v njihovo zdravje in zadovoljstvo, kar se je odražalo tudi v uspešnosti podjetja. Še vedno se dela v tej smeri. Veliko se vlaga tudi v rekreacijo in druženje. Pred kratkim smo tudi podpisali podjetniško kolektivno pogodbo in prenovili plačni sistem. V kratkem se bomo lotili prenove drugih delov kolektivne pogodbe. Sindikat je med ljudmi dobro sprejet, to se vidi tudi s prek 70-odstotnim članstvom. Imamo majhen delež agencijskih delavcev, a z njimi ravnamo kot z neposredno zaposlenimi, veliko agencijskih delavcev smo prezaposlili k sebi, v tej smeri, odvisno od potreb, se bo nadaljevalo.