V drugi letošnji številki Delavske enotnosti pišemo o:

  • Podčrtano - Ustavimo organizacijo
  • Prioritete ZSSS
  • Delovni čas
  • Obrazi sindikata - Roman Hribar - Sindikat Helios
  • Vprašali ste, Matija odgovarja
  • Intervju - Saška Kiara Kumer

 

Podčrtano - Ustavimo organizacijo
Vse je povezano. Plačilo in delovni čas, delovni čas pa varnost in zdravje, pa zmožnost usklajevanja dela in zasebnosti ...

Prioritete ZSSS - Pravično, varno in zdravo leto 2019
Vostvo ZSSS je kot že tradicionalno tudi letos v začetku leta predstavilo svoje prioritete v letu 2019. To so delovni čas, dostojne plače, pravična davčna obravnava delavskih dohodkov in dokončna ureditev področja poklicnih bolezni.

Delovni čas
Delovni čas je edene najpomembnejših bidikov sveta dela, sindikalno delo na tem področju pa prelonega pomena za varstvo pravic in socialni položaj članstva ter delavstvva na splošno.
Z okroglo mizo o delovnem času sta Sindikat KNG in ZSSS skušala opozoriti na sporne prakse preobremenjevanja ljudi in predlagati ustrezne rešitve V 146. členu Zakona o delovnih razmerjih piše, da se nadurno delo ne sme uvesti, če je delo možno opraviti "z ustrezno orgnaiizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev".

Obrazi sindikata - Roman Hribar - Sindikat Helios
Romana aktivni sindikalnisti in udeleženci sindikalnih akcij srečujemo povsod. Proteste in akcije organizira tudi sam. V družbi Helios, kjer je zaposlen, ga poznajo kot aktivnega in videnega dolgoletnega sindikalista Sindikata KNG, ki je vedno tudi sam v prvih vrstah. Aktivnost sindikata mora biti usmerjena v pogajanja za višje plače in vse druge delavske pravice. Delavce je potrebno včlanjevati v sindikata, jih prepričati, da bi bilo brez sndiakta pravic veliko manj, ko jih imajo. Čeprav tega nekateri še vedno ne razumejo. Delodajalec da le tisto, kar je nujno. Vse drugo si je potrebno izboriti. žal pa danes vsi le gledajo, kaj dobijo od sindikata neposredno. Sindikat ima čisto drugo vlogo. Pravi sindikalist ne sme gledati le nase, ampak mora gledati, kaj bo naredil dobrega za ljudi, za zaposlene. Brez odrekanja ni sindiklnega dela, kdaj je treba kaj še po službi in izven delovnega časa narediti, da stvari tečejo naprej, kot je treba. na to se sčasoma navadiš.

Vprašali ste, Matija odgovarja
Obvestilo o odmeri letnega dopusta
Delodajalec je skladno s 160. členom zakona o delvonih razmerjih dolžan vsakemu izmed delavcev do 31. marca vročiti pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta za tekoče leto. Obvestilo je infomracija delavcu o pripadajočih dnevih letnega dopusta za tekoče leto.

Intervju - Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka Sindikata prometa in zvez
Od sindikalista v podjetju vsi veliko pričakujemo in zahtevamo. Od njega zahtevamo, da pozabi na lastne ambicije, na lastne interese, da se zavzema za vsakega posameznika, ki ima težave, tudi če ta mogoče nima prav, da zapostavi celo lastno kariero, da se zavzema za skupno dobro. Ljudi, ki bi bili toliko altruistični in se brezmejno razdajali le za druge, je zelo malo. In dejansko je to tudi težko pričakovati od ljudi, še posebej, ker je to funkcija, ki ni niti plačana niti cenjena. Kljub temu pa še vedno obstajajo posamezniki, ki jim je mar, in sem jim izredno hvaležna.
Največji izziv je zbuditi ljudi, da se začnejo zanimati zase, pozabijo na parcialne interese in se združijo v skupnem boju. Samo povezani in solidarni bomo v ZSSS močni. To si bomo zgradili sami. Oblikovati moramo ZSSS kot močnega sogovornika na državni ravni, nekoga, ki bo sodeloval pri spremembi zakonodaje, nekoga, ki bo imel kakovostne kadre in ponujal strokovne odgovore.