Davki in prispevki - Vprašanja moči
Ko govorimo o davkih, gre konec koncev za vprašanje moči. Zahteva po tem, kot pišem, da najmočnejše in najbogatejše na Zemlji obdavčimo in denar namenimo v korist vseh drugih, običajnih ljudi, je danes radikalna in prav zato nujna.

Kaj moramo vedeti o davkih ?


Javne dobrine so tiste dobrine, pri katerih ni smotrno izključiti posameznika ali posameznice iz oskrbe za določeno dobrino, saj so stroški dodatne oskrbe posameznika enaki nič, v primeru izklučitve posameznika oziroma v primeru, da bi takšno oskrbo prepustili trgu, pa bi prišlo do izgube družbene blaginje.

Javne finance opravljajo več funkcij
Alokacijska funkcija ponazarja proces, s katerim je opravljena razdelitev virov na produkcijo javnih in zasebnih dorbni ter tudi nadaljnja alokacija znotraj javnih dobrin. Prerazdelitvena funkcija zagotavlja sprejemljivo porazdelitev dohodka oziroma potrošnje. Stabilizacijska funkcija s pomočjo ukrepov fuskalne politike predstavlja usmerajnje gospodarstva k doseganju visoke zaposlenosti, stabilnosti cen in zadovoljitve stopnje gospodarske rasti. Z regulativno funkcijo država skrbi za institucije in pravni red, potrebne za nemoteno delovanje zasebnega sektorja.

Davki na delo
Davki na potrošnjo - DDV, trošarine
Davki na kapital

Ko Janez Novak pravočasno plača davke - Saša Jazbec - državna sekretarka na ministrstvu za finance, pristojna za področje proračuna in javnega računovodstva. Pogovor z njo je potekal o davkih, slovenskih javnih financah, socialni državi, o davčnem prestrukturiranju, fiskalnem pravilu, ekonomski demokraciji, pokojninskem sistemu in o tem, kako dobro v Sloveniji plačujemo davke.

Slabo prikrita neoliberalna priporočila OECD
V ZSSS nismo presenečeni, ko je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj Sloveniji pred letošnjih poletjem pod krinko davčnega prestrukturiranja med delom, kapitalom in potrošnjo vnovič predlaga razbremenitev najbogatejših in protekcijo kapitalizma v Sloveniji, čeprav smo od te organizacija naivno pričakovali več.

Naloga za sindikate - prizadevanje za ohranjanje solidarnostnega sistem zdravstva in pokojnin. Ostati moramo pri zahtevi, da postane širjenje znanja o davkih in prispevkih del izobraževalnega
sistema, prav tako pa si je treba nenehno prizadevati za več besede pri tem kako in na kakšen način so davki porabljeni. Ker pa gre tudi pri davkih prispevkih za boj, je ključno omejiti prekarne oblike dela, si prizadevati za dostojno delo za vse ter mlade prepričati, da je solidarnostni sistem zdravstva in pokojnin naša edina dolgorćna možnost za dostojno, spodobno in človeka vredno življenje.