V novi številke Delavske enotnosti z dne 25. 10. 2018 preberite več o:

  • In zakaj ne višja? (socialna varnost ...)
  • Obrazi sindikata - Natalija Povalej
  • So pogajanja v javnem sektorju končno stekla ?
  • Pravilnik naj bo še letos
  • Socialni dialog je pomemben za stabilnost države
  • Vprašali ste, Matija odgovarja
  • KNG - Težko se je pogajati, če argumentov ne poslušajo
  • Gostinstvo - Nič več spoštovan poklic - predsednik SGIT Hit Alpinea

Delavska 20 2018

In zakaj ne višja?
Socialna varnost s trenutno socialno pomočjo najšibkejšega dela družbe je in bo ogrožena tudi ob takih zneskih. Z njimi ni mogoče živeti, še preživeti ne, z njimi lahko samo životariš, kar pomeni, da pač ne "crkneš". Vsaj ne takoj. Iz sociale je potrebno odstraniti stigmo, in to ne le na na mednarodni dan boja proti revščini.

Obrazi sindikata
Natalija Povalej - podpredsednica SOPS v družbi Salisianer Miettex - Periteks Sindikalni dosežek je naše organiziranje delavk in delavcev v sindikat, da se zavedajo, da imajo zaščito, da vedo, da se lahko na nekoga obrnejo. Kot posamezniki imamo zvezane roke, kot celota pa lahko dosežemo marikaj, smo bolj močni, bolj glasni. Sindikalist mora biti vztrajen, človeški.

So pogajanja v javnem sektorju končno stekla ?

Pravilnik naj bo še letos
ZSSS že od leta 1991 poziva ministre za delo in zdravje, naj sprejmejo pravilnik o poklicnih boleznih in s tem zagotovijo ugotavljanje, potrjevanje in prijavljanje poklicnih bolezni.

Socialni dialog je pomemben za stabilnost države
Ob obisku predsednika državnega zbora Dejana Židana v Domu sindikatov

Vprašali ste, Matija odgovarja
Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno vsebino, ki jo mora vsaka pogodba o zaposlitvi vsebovati: naziv delovnega mesta, kratek opis dela, kraj opravljanja dela, čas, za katerega je pogodba sklenjena, določilo o dnevnem in tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa, določilo o znesku osnovne plače v evrih, navedba KP, ki zavezujejo delodajalca, ter druge določbe, ki jih narekuje 31. člen ZDR-1.

KNG - Težko se je pogajati, če argumentov ne poslušajo
Potem ko sta delodajalski združbenji pted dobrimi petimi leti odpovedali kolektivno pogodbo za kemično in gumarsko industrijo, so jo delodajalci povečini vendarle uporabljali, nekateri pa so s sindikati sklenili tudi podjetniške kolektivne pogodbe. Razmere v dejavnosti so ugodne, krize ni, delodajalci pa se že srečujejo s pomanjkanjem kadrov, zaradi česar so zaposleni preobremenjeni.

Gostinstvo - Nič več spoštovan poklic - predsednik SGIT Hit Alpinea
Ko je Zoran Babič z osemnajstimi leti prišel iz Črne gore na delo v Slovenijo, si ni predstavljal, da bo poklic, ki ga opravlja, tako zelo izgubil veljavo. Prisega na dialog. Obljubljajo marsikaj, naredi pa se ne prav veliko. Odnosi so slabi, delavec ni vreden nič. Biserov in dobičkov delavci v gostinstvu ne zaznajo in ne čutijo. Marsikaj je po njegovem še treba narediti, in čeprav se sliši še tako črno, je kaj tudi dobrega. A vendar, na vprašanje, ali bi se še enkrat odločil za enak poklic, odločno in jasno reče: ne.

In zakaj ne višja? (socialna varnost ...)

Obrazi sindikata - Natalija Povalej

So pogajanja v javnem sektorju končno stekla ?

Pravilnik naj bo še letos
Socialni dialog je pomemben za stabilnost države
Vprašali ste, Matija odgovarja
KNG - Težko se je pogajati, če argumentov ne poslušajo
Gostinstvo - Nič več spoštovan poklic - predsednik SGIT Hit Alpinea