S 1. januarjem 2018 bodo ponovno uvedeni otroški dodatki za družine v 7. in 8. dohodkovnem razredu.
Družine z enim otrokom v katerih starša zaslužita med 1.998 EUR in 2.534 EUR bodo uvrščene v 7. dohodkovni razred, če starša zaslužita med 2.534 EUR in 3.060 EUR pa bodo uvrščene v 8. dohodkovni razred.
Družine z dvema otrokoma v katerih starša zaslužita med 2.637 EUR in 3.379 EUR se bodo uvrstile v 7. dohodkovni razred, če starša zaslužita med 3.379 EUR in 4.079 EUR pa se bodo uvrstile v 8. dohodkovni razred.
Zneski otroških dodatkov za 7. dohodkovni razred se odmerijo v razponu od 22,83 EUR do 49,65 EUR, za 8. dohodkovni razred pa v razponu od 19,88 EUR do 39,89 EUR.

Avtor: Maša, ROZS