Zbudite se srečni v novo leto 2018!
S polnim zvezkom želja. Naj bodo želje takšne, da bodo dajale življenje dnevom in ne le dodajale dneve življenju. Želje spodbujajo načrte, načrti nas vodijo do ciljev. Zbudite se! Opozarjajte na napak, krivice in krivce. Pokažite s prstom in glasom na vse, kar je narobe. Sodelujte aktivno, pomagajte včlanjevati nove člane, sodelujte pri naših skupnih aktivnostih. Pomagajte ZSSS in  indikatom članom ZSSS pri pogajanjih, tako pomagate sebi.
Pričakujmo novo leto 2018 z veseljem, ker bo prineslo spremembe.
Na boljše.
Lidija Jerkič, univ. dipl. prav.
Presednica ZSSS

S 1. januarjem 2018 bodo ponovno uvedeni otroški dodatki za družine v 7. in 8. dohodkovnem razredu.
Družine z enim otrokom v katerih starša zaslužita med 1.998 EUR in 2.534 EUR bodo uvrščene v 7. dohodkovni razred, če starša zaslužita med 2.534 EUR in 3.060 EUR pa bodo uvrščene v 8. dohodkovni razred.
Družine z dvema otrokoma v katerih starša zaslužita med 2.637 EUR in 3.379 EUR se bodo uvrstile v 7. dohodkovni razred, če starša zaslužita med 3.379 EUR in 4.079 EUR pa se bodo uvrstile v 8. dohodkovni razred.
Zneski otroških dodatkov za 7. dohodkovni razred se odmerijo v razponu od 22,83 EUR do 49,65 EUR, za 8. dohodkovni razred pa v razponu od 19,88 EUR do 39,89 EUR.

Poglejte si fotogalerijo predvečera in na dan 1. maja z Rožnika 2017.

Debenec pri Mirni, program 1. maj:

 • Občinski pihalni orkester Trebnje
 • Učenci OŠ Mirna, GŠ Trebnje
 • Nagovor sindikalista
 • Podelitev sindikalnih priznanj
 • Ansambel Večerni zvon

Lisca nad Sevnico, program 1. maj:

 • KD godba Sevnica
 • Nagovor župana Srečka Ocvirka
 • Nagovor sindikalista
 • Kulturni program
 • Ansambel Fantje izpod Lisce

Ustavno sodišče Republike Slovenije je ugotovilo, da je 4. odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, ZDR-1), ki ureja vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti, v nasprotju z ustavno pravico do sodnega varstva, zato je navedeno določbo ZDR-1 tudi razveljavilo.

In me smo tukaj z vami, ko se jutro prebudi,
glasovi temnih kuhinj, odmevi iz kleti,
se srečajo v žarku, zadonijo od krivic,
da zraste v dišavo: kruha in vrtnic, kruha in vrtnic!

In me smo tukaj z vami in z nami je še duh,
on joče iz davnine, kot bi v njemu jokal kruh.
v borbi in ljubezni je v nas njegov opoj...
ja, tukaj smo za kruh, a za vrtnice bo boj!

In me smo tukaj z vami, up nosimo v dlaneh,
se dvigamo kot ženske in kot ogenj v očeh!
zdaj pojemo v slogi, smo kot jasni glas žanjic,
milina, dih, lepota: kruha in vrtnic, kruha in vrtnic!

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 6. februarja 2017 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.
Vlogo je mogoče oddati elektronsko prek sistema eDavki. Kratka navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS.

Delovna razmerja sodijo med področja, kjer Informacijski pooblaščenec beleži veliko število tako prijav zaradi kršitev varstva osebnih podatkov, kot tudi zaprosil za mnenja. Obstoječo zbirko več kot 340-ih mnenj na tem področju sedaj dopolnjujemo z novimi smernicami, ki so namenjene predvsem vodilnim kadrom ter pravnim, kadrovskim in IT službam delodajalcev, pa tudi delavcem in sindikalnim združenjem.

V Uradnem listu 4/2017 z dne 27.1.2017 je objavljen nov znesek minimalne plače. Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa ZNESEK MINIMALNE PLAČE- Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2017, je 804,96 eurov.

Pozdravljeni na naši prenovljeni spletni strani!

sindikalistki 2

Vabljeni v naše vrste!

 

 

Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je v letu 2016 prinesla določene spremembe na področju očetovskega dopusta, in sicer se je začelo postopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačan dopust.

Od 01.01.2017 dalje očetom pripada 25 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. Očetje prvih 15 dni plačanega očetovskega dopusta lahko koristijo praviloma v obdobju do dopolnjenega 6. meseca otrokove starosti, preostalih 10 dni dopusta pa očetje lahko izkoristijo po poteku starševskega dopusta, in sicer najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Z oktobrom 2016 je po novem delodajalcem omogočeno, da elektronsko vlagajo refundacijske zahtevke za nadomestila plač zaradi začasne zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja preko državnega informacijskega sistema e-Vem na naslovu http://evem.gov.si/evem/.

Uporaba sistema e-VEM omogoča delodajalcem lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Delodajalcem zato priporočamo, da že sedaj pričnejo uporabljati elektronski način vlaganja refundacijskih zahtevkov.

V sredo, 01.06.2016 odpiramo novo sindikalno pisarno v Ribnici, na naslovu Škrabčev trg 13 - stavba Zavoda za zaposlovanje.
Pisarna bo odprta vsako drugo sredo od 14.00 do 16.00 ure, torej naslednje dneve:

 • 1. junij
 • 15. junij
 • 29. junij
 • 13. julij
 • 27. julij
 • 10. avgust
 • 24. avgust

Oče ima pravico tako do plačanega kot tudi do neplačanega očetovskega dopusta. Pravice do očetovskega dopusta nima le, če koristi materinski dopust.
1. Plačani očetovski dopust je urejen v 25. do 28. členu ZSDP-1.
Z novelo ZSDP-1 ima oče pravico do 30. dni plačanega očetovskega dopusta, in sicer: