Nova tematska številka ob 75 letnici Delavske enotnosti z dne 19. oktobra 2017 nam prinaša nove zanimive vsebine:

 • Preteklost in prihodnost
 • ZSSS gre naprej - pogovor z novo predsednico ZSSS
 • Programska usmeritev ZSSS
 • Resolucije 8. kongresa
 • Na kongresu je bil sprejet novi Statut ZSSS
 • Kampanja za višje plače krepi solidarnost
 • Knjiga Delavsko gibanje in delavska enotnost ob 75-letnici Delavske enotnosti

Delavska enotnost st35 2017

 • Preteklost in prihodnost
 • Nazaj v prihodnost - V medijih velja, da je včerajšnja novica že starica in da je treba odkrivati in ponujati vedno nekaj novega. A v delavskih objih ni ravno tako. Žal tam se zgodovina v raznih različicah ponavlja vedno znova. Žal tudi za tri osmice - osem ur dela, osem ur počitka in osem ur za družino in zabavo.
 • ZSSS gre naprej - pogovor z novo predsednico ZSSS
  Počasi se spet pojavlja zavedanje, da sindikate potrebujemo.
 • Programska usmeritev ZSSS - gospodarska politika in trajnostni razvoj, trg dela in socialna varnost, pravna varnost, politika in sistem plač, socialna politika, kolektivna pogajanja, dialog, enake možnosti, varnost in zdravje pri delu, sodelovanje pri upravljanja, izobraževanje, komuniciranje, vloga teritorialne mreže, mladi, upokojenci, ulica
  Resolucije 8. kongresa - za boljšo in bolj pravično Evropo, borba za urejen delovni čas in tri osmice, branitev socialne države, višje plače, kakovosten socialni dialog
 • Na kongresu je bil sprejet novi Statut ZSSS
 • Kzca Visentini, generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov (EKS) - Kampanja za višje plače krepi solidarnost
 • Izšla knjiga Delavsko gibanje in delavska enotnost ob 75-letnici Delavske enostnosti