Glasilo Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.

V novi številki Delavske enotnosti št. 01 z dne 11.01.2018 preberite več o:

 • Vrnite nam odvzeto   
 • Podčrtano - Prožna zavezništva
 • Sindikat pa bo le še beseda iz preteklosti.
 • Gasilci dosegli svoje
 • Več pravic za komunalce
 • Statistika kaže, da nam gre bolje
 • Previdno z inšpektorji za delo
 • Zbornica in SDTS krepita socialni dialog

V novi številki Delavske enotnosti št. 43 z dne 21.12.2017 preberite več o:

 • Podčrtano - Ko si srečen ....
 • ZSSS ob mednarodnem dnevu migrantov
 • Bruto plače v Sloveniji niso bolj obremenjene
 • Zdravstvo - Zahtevajo osem odstotkov, ki jim jih je vzej Zujf
 • Zdravstvo - Proti programu brez pokritja
 • SU - Vsi nimajo dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva
 • GIT - Naslednje leto bo 2088 ur dela dovolj
 • SOPS - Trg dela glavna grožnja socialni varnosti

Nova številka Delavske enotnosti 41, z dne 07. decembra 2017 piše o:

Podčrtano: V teh dneh se lahko več sindikatov dejavnosti, združenih v ZSSS, pohvali s pogajalskimi uspehi. Vsaj dva sta bila medijsko zelo odmevna. Gostinsko turistični, ki mu je uspelo dvigniti delavske plače, in trgovski, ki se je dogovoril za novi režim nedeljskega dela, predvsem pa dvignil plačila za delo ob nedeljah in praznikih.

 • Aneks št. 3 uredil delovni čas v trgovini
 • GIT - z aneksom so dvignili osnovne plače
 • Javni sektor - Vlada iz enotnega plačnega sistema dela slabo šalo
 • Gasilcem je uspelo
 • Sindikat lesarstva Slovenije se je na programsko-volilni konferenci zavezal združiti se s sorodnimi sindikati v ZSSS
 • Sindikat finančnih organizacij Slovenije tudi izvolili novo vodstvo V šestih večjih podjetjih zavarovalništva imajo sklenjene podjetniške kolektivne podobe, kolektivna pogodba dejavnosti pa se je v dejavnosti dobro uveljavila. Marsikje so dobili božničnico, 13. plačo ali/in nagrade. Povprečne plače so visoke. Zavarovalništvo je donosen posel in znaša pet odstotkov slovenskega BDP.
 • V Državni svet izvoljeni trije svetniki iz vrst ZSSS
 • SDPS - do konca leta še veliko dogajanja
 • Prekarne zaposlitve - negotove zaposlitve -kljub številnim pozivom številnih organizacij in strokovnjakov se še vedno ni nič spremenilo
 • SKVNS - Problematično plačevanje nadurnega dela

V novi številki Delavske enotnosti št. 42 z dne 14.12.2017 preberite več o:

 • Podčrtano - Večina ne ukrepa
  Prepoznate mobing? Veste, kaj je to diskriminacija?
 • Gasilci bodo začeli stavkati 10. januarja
 • Shod prekarcev je začetek dolgega boja Prekarnost se v svetu dela počasi preveša v pravilo, delavce pogublja, odpravlja pridobitve socialne države in spodmika njene temelje
 • Delavske pravice so človekove pravice
 • Kdaj bo red pri izplačilih zaslužnih plač?
 • Borba za boljši ekonomski položaj svojih članov in vseh delavcev v gostinstvu in turizmu, pridobivanje novih članov, razvijanje socialnega dialoga na podjetniški in državni ravni ter oblikovanje
  novega plačnega modela, v katerem bo minimalna plača najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred, so prednostne naloge Sindikata GIT
 • SDPZ - Prizadevanja za povišanje plač
 • SKVNS - Sindikat mora ves čas delati
 • Soupravljanje je obveza delodajalca

Nova številka Delavske enotnosti na temo Pogodbe o zaposlitvi, z dne 30. novembra 201:

 • Podčrtano - Pogodba kot ogledalo
  Vsaka sklenjena pogodba o zaposlitvi je svojevrstvna slika delodajalca, njegove kultrue, inovativnosti, znanja, sposobnosti organiziranja... Dobre delodajalce odlikuje več vrlin, mednje sodijo zagotovo znanje in vizija, spoštovanje sodelavca in sposobnost organiziranja dela.

 • Zakonite in nezakonite oblike dela v Sloveniji

 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

 • Netipične oblike pogodb o zaposlitvi

 • Pogodba o zaposlitvi in sprememba delodajalca

 • Diskriminacija in kršitve iz oglasov za delo

 • Kakšno bo delovnopravno varstvo prihodnosti?